Členská schůze družstva ASTRA se koná dne 28.5.2014 od 17.00

upravena_pozvankaČlenská schůze se bude konat 28.5.2014 od 17.00 v sídle družstva – Hradební ulici č. 18 v Chebu a to v místnosti čekárny ortodoncie.

Program členské schůze:

 

1. Volba předsedy členské schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. Odvolání dosavadního představenstva družstva

3. Projednání a schválení nových stanov Družstva ASTRA dle nových právních předpisů za přítomnosti
notáře

4. Volba členů nového představenstva

5. Různé

Účast všech členů nezbytná!

Stažení pozvánky ve formátu PDF : ASTRA členská schůze 2014 05 28

Přílohou pozvánky je navrh_stanov_Družstvo ASTRA 2014

Vítejte na webových stránkách Družstva Astra

Družstvo Astra má novou internetovou prezentaci. Zatím prezentace slouží hlavně pro účely správy družstva – pro zveřejňování informací pro lékaře sídlící v budově. Pro konkrétní informace o provozu ambulance kontaktujte prosím přímo svého lékaře.